Serdecznie Państwa zapraszam do współpracy i zapoznania się z zakresem świadczonych usług.

Zakres usług

Kancelaria służy kompleksową pomocą prawną zarówno osobom fizycznym jaki podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w tym spółkom prawa handlowego i osobom prowadzącym jednoosobowe przedsiębiorstwo. Pomoc prawną otrzymają również osoby które dopiero zamierzają rozpocząć działalność. 

 • udzielanie porad prawnych i konsultacji
 • sporządzanie opinii prawnych
 • opracowywanie i weryfikacja umów, pism, regulaminów,
 • reprezentacja klientów przed wszystkimi urzędami i sądami, w tym 
 • przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • windykacja należności
 • rejestracja spółek prawa handlowego, przygotowywanie dokumentów z tym związanych
 • sporządzanie projektów uchwał, umów spółek oraz zmian do umowy i ich rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • zaskarżanie uchwał organów spółek, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni

W sprawach indywidualnych, osobom fizycznym proponuję pomoc prawną polegającą na udzielaniu porad prawnych i konsultacji oraz sporządzaniu pism jak i reprezentacji w postępowaniach przed sądami i organami państwowymi w zakresie:

 • Procesy sądowe 

 • Obsługa przedsiębiorstw w tym spółek

 • Sprawy majątkowe i rozwodowe

 • Prawo rodzinne i cywilne

 • Windykacja wierzytelności

 • Prawo administracyjne